Uvjeti korištenja

PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

Naziv i skraćeni naziv: Udruga BIOM

Sjedište: Čazmanska 2, 10000 Zagreb

Ured kod kojega je udruga upisana u Registar udruga: Gradski ured za opću upravu grada Zagreba

Broj pod kojim je udruga upisana u Registar udruga: 21004770

Osobe ovlaštene za zastupanje: Željka Rajković, Vedran Lucić, Duje Lisičić

OIB: 02969783432

Porezni broj: HR02969783432

Poslovna banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d.

IBAN: HR7524020061500115609

Telefonski broj: 01 5515 324

Elektronička pošta: financije@biom.hr

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I PREDUGOVORNE OBAVIJESTI

Općim uvjetima poslovanja uređuju se uvjeti poslovanja i doniranja preko mrežne trgovine www.biom.hr/doniraj, odnosno postupak odabira, plaćanja donacije i reklamacije u mrežnoj trgovini www.biom.hr/doniraj, te međusobni odnosi i obveze Doniranog i Donatora.

Predugovorne obavijesti omogućavaju Donatoru da prije nego što sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje i raskid ugovora.

Opći uvjeti poslovanja i predugovorne obavijesti čine sastavni dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama donacije, te će narudžba i sklapanje ugovora o doniranju biti mogući tek nakon što Donatoru potvrdi da je s njima suglasan. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih uvjeta u svako vrijeme, a navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim mrežnim stranicama.

Donirani je Udruga Biom, Zagreb, OIB: 02969783432, Čazmanska 2

Donator je svaka pravna ili fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost te izvrši donaciju preko mrežne trgovine www.biom.hr/doniraj.

Udruga Biom primanjem donacija preko mrežne stranice www.biom.hr/doniraj nastupa u svoje ime.

Kada Donator potvrdi i izvrši donaciju ugovor je sklopljen, te će Donirani o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti Donatora da je ugovor sklopljen.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Donator osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Donator odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

Korištenjem usluga mrežne trgovine www.biom.hr/doniraj prihvaćate ove Uvjete poslovanja. Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ove stranice, niti putem njih donirati.

Ova mrežna stranica www.biom.hr/doniraj sadrži informacije o proizvodima i uslugama Udruge Biom te služi kao elektroničko prodajno mjesto – mrežna trgovina.

Ugovor o doniranju između Donatora i Doniranog zaključen je u trenutku primitka potvrde Doniranog o donaciji na e-mail adresu Donatora.

Donacijom putem mrežne trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio ugovora.

Donator fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Donirani ne snosi nikakvu odgovornost.

Donatori su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu.

Donirani zadržava pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

Donirani je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman mogućnosti doniranja, iznose istih, druge podatke vezane uz mrežnu trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Donatori dužni prije uplate svake donacije pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Doniranog bilo kakve odgovornosti.

Donirani se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Donirani. Također, Donirani je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje mrežne trgovine.

 

IZNOSI DONACIJA

Na mrežnoj stranici www.biom.hr/doniraj Donatori mogu po svojoj volji unijeti željeni iznos donacije ili odabrati jedan od ponuđenih iznosa.

U slučaju plaćanja Internet bankarstvom ili općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu i troškove snosi Donator. Istovremeno sa primanjem donacije šaljemo potvrdu Donatoru putem elektroničke pošte.

 

DONIRANJE

Donacije je moguće napraviti na jedan od sljedećih načina:

  1. a) Doniranje putem karticama
    Plaćanje karticama ostvaruje se uz pomoć CorvusPay-a – naprednog sustava za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. Primamo sljedeće kartice: Diners®, Maestro®, MasterCard®, Premium Visa ®i Visa®. Plaćanje karticama u ovom trenutku moguće je izvršiti isključivo jednokratno.
  2. b) Doniranje općom uplatnicom
    Donirati se može uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte.
  3. c) Doniranje internet bankarstvom
    Donirati se može putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja.

 

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Udruga BIOM obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima Donatora tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira donatore o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje donatorima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovo ime ukloni s liste koja se koristi za komunikaciju s podržavateljima Udruge.

Osobni podatak svaka je informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet donatora (primjerice ime i prezime, elektronička adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka svaka je radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, automatskim sredstvima ili kakvim drugim, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje prijenosom, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Registracijom na mrežnoj stranici www.biom.hr/doniraj Donator daje suglasnost da Donirani obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskom obliku te podatke o donacijama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Ti se podaci koriste u svrhu provođenja donacija te u svrhu upoznavanja Doniranog s donacijskim navikama Donatora, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe donacijskih kampanja Doniranog. Donirani se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Donatora te će s njima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve navedene osobne podatke Donirani ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim kada to poseban zakon dopušta.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposlenici Udruge Biom odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ako Donator ne želi da Donirani više bilo na koji način obrađuje njegove podatke te zahtijeva brisanje podataka, mora to Doniranom javiti, i to elektroničkom porukom poslanom na adresu donacije@biom.hr.